ΦΕΚ 193

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α ? τάξης του Γενικού Λυκείου.

Στην Α ? Τάξη Γενικού Λυκείου η οποία είναι τάξη γενικής παιδείας, διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (9) μαθήματα κοινά για όλους και ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α ? Τάξης Γενικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 9
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Αλγεβρα 3 5
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2 6
Χημεία 2
Βιολογία 2
Ιστορία 2
Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)
3
Θρησκευτικά 2
Ερευνητική Εργασία (Project) 2
Ξένη Γλώσσα
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
2
Φυσική Αγωγή 2
Επιλογή Εφαρμογές Πληροφορικής 2 2
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2
Καλλιτεχνική Παιδεία 2
Σύνολο 35

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους:

   α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.

   β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και

   γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και  γ) Βιολογία.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013?2014.

Joomla templates by a4joomla