• Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Α Λυκείου
  • Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Β Λυκείου
  • Πρόγραμμα απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών της Γ Λυκείου
  • Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Α Λυκείου
  • Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Β Λυκείου
  • Πρόγραμμα απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών της Γ Λυκείου
  • Προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α Λυκείου
  • Προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Β Λυκείου
  • Ενδοσχολικές γραπτές απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ Λυκείου

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4186/2013
1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4186/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α ? τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α ? και Β ? Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής.

Περισσότερα...

Θέμα: «Πρόγραμμα εξετάσεων σχολικού έτους 2014-2015»

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους  2014-2015, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 58567/Δ2/09-04-2015 Υ.Α. (Β΄ 629), για τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Περισσότερα...

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί Νομοθετική Ρύθμιση για αλλαγή στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και στον τρόπο προαγωγής των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Η ρύθμιση ορίζει τα εξής:

Joomla templates by a4joomla