• ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  • Διευκρινίζεται στους υποψηφίους ότι: Α) στις εξετάσεις του κάθε ειδικού μαθήματος δικαιούνται να λάβουν μέρος ΜΟΝΟ όσοι έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα. Β) ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός αυτού των Ισπανικών, για το οποίο ορίζεται η 15:00 μ.μ. Γ) πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός αυτού των Ισπανικών, για το οποίο πρέπει να προσέρχονται μέχρι τις 14:30 μ.μ..
Joomla templates by a4joomla